Menu

تعرفه خدمات

 

avalcrm-table

یک رابطۀ بهتر و خاص با مشتری

avalcrm-table-vip

کد های VIP کد هایی هستند که تعداد زیرشاخه آنها نامحدود میباشد.برای مثال کاربری که کد "اول" را خریداری نماید میتواند بی نهایت زیرکد برای آن تعریف نماید.

مانند "اول/1" و "اول/2"  و برای هر کدام از این زیر کد ها ارسال متن برگشتی  بصورت اتوماتیک تعریف نماید.

اما این امکان در کد های غیر VIP غیر فعال بوده و کاربر فقط امکان تعریف متن برگشتی برای کد اصلی خریداری شده را خواهد داشت.

دی ان ان